Últimes entrades

LA MIRADA COMPETENT

Partint de la consideració de l’educació infantil com un tot sense fronteres, proposem unes competències que organitzen el contingut i els objectius del cicle. Són una referencia necessària per a la tasca docent; basada en la competència i no en la competitivitat.

1.- Jugar amb la imaginació.

Creativitat i innovació + llenguatge artístic+ expressió emocional.

DEFINICIÓ: Crear lliurement, sense por a equivocar-se. Considerar i utilitzar els múltiples recursos que ens ofereix l’entorn. Transformar l’entorn a partir de l’experimentació i la manipulació, mitjançant l’expressió plàstica, la música, la literatura, l’expressió corporal; de manera individual i en cooperació.

Desenvolupar una actitud empàtica i sensible amb l’entorn, enriquint-se i aprenent d’ell. Percebre, sentir i viure el món e imaginar les seues infinites possibilitats.

2.- Viure amb un  somriure.

Actitud positiva + Gust per les coses+ autoestima.

DEFINICIÓ: Cultivar la curiositat com a motor d’aprenentatge. Valorar positivament les accions dels altres. Utilitzar una actitud positiva per a reubicar-se en les situacions adverses. Expressar i vivenciar les pròpies idees sense por al fracàs. L’automotivació des de la seguretat afectiva i l’autoestima.

3.- Pensar amb el cos.

Resolució de problemes . Autoestima i reflexió. Hàbits i rutines.

DEFINICIÓ: Els reptes són oportunitats. Afrontar les situacions de forma creativa. Avançar-se a les conseqüències de les accions, desenvolupant mons imaginaris on existeixen les diferents alternatives, assumint els riscos de les decisions, de forma autònoma; per tal de descobrir les pròpies possibilitats personals. Imaginar noves possibilitats per a nous processos de resolució.

4.- Parlar amb les emocions.

Comunicació afectiva + Emocions.+Coeducació.

DEFINICIÓ: L’òptim desenvolupament emocional de la persona garanteix el seu benestar. Som sers BIO-PSICO-SOCIALS, i per tant cal atendre les tres àrees adequadament. Un procés d’autoconeixement, reconeixement i gestió emocional, ens permet una bona socialització, caminant cap un el desenvolupament holístic i en equilibri de la persona.

Si parem l’atenció en les competències emocionals, la vitalitat creix, la concentració augmenta, la percepció desperta, l’alegria i el positivisme es contagien, les relacions es teixeixen adequadament i els resultats milloren.

5.- Créixer convivint.

Treball en equip. Diversitat. Entorn i família.

DEFINICIÓ: Participar i col·laborar en les vivències de l’escola, descobrint-la i respectant-la. Entendre l’escola com un espai permeable, que forma part de l’entorn, amb un enriquiment mutu. Convidar les famílies, amics i amigues a treballar junts, creant i compartint experiències, com una veritable Comunitat Educativa. Entendre que tots i totes som especials i únics. Respectar la diversitat.