Últimes entrades

Eduquem i coeduquem

Temps estimat de lectura:3minuts, 30segons

En la societat actual, tot al nostre al voltant avança amb una rapidesa que moltes vegades és difícil d’aconseguir-la. La tecnologia podria ser un exemple d’això; a penes comences a dominar el teu nou mòbil i ja ha eixit una altra versió, que desbanca per complet a l’anterior, així com en la diversitat d’aparells tecnològics que formen part de la nostra vida.

No obstant això, a nivell social, no s’avança amb tanta rapidesa i resulta més complicat introduir canvis en certs aspectes, com és el cas de la igualtat entre dones i homes. Continuem transmetent estereotips i prejudicis de gènere que limiten les possibilitats de les persones en funció del seu sexe, sense tindre en compte les seues capacitats o desitjos reals. 

La desigualtat entre dones i homes continua estant ací. És cert que s’han realitzat molts avanços en matèria d’igualtat, no obstant això, es continuen transmetent i reproduint estereotips patriarcals, encara que d’una manera molt més subtil que antany. Per tot això, cal continuar aprofundint i treballant en aquest aspecte per a poder avançar també amb la mateixa rapidesa de canvi que succeeix diàriament.

A les Escoles Infantils Ninos apostem per oferir una educació coeducativa des del naixement. Els primers anys de vida són molt importants en el desenvolupament de les competències pròpies perquè aniran configurant la personalitat i la identitat de cadascú. Per això, és necessari disposar de recursos que afavorisquen una educació igualitària. A les nostres escoles sempre portem posades les “ulleres violetes” i observem el nostre al voltant proposant experiències des de la perspectiva de gènere.  Utilitzem un llenguatge no sexista en el llenguatge parlat, l’escrit, així com en el llenguatge visual. Per això, no utilitzem el masculí de manera genèrica, sinó que nomenem el femení i el masculí, ja que el que no es nomena es fa invisible.

Els contes i els seus protagonistes pateixen transformacions, són variats i ofereixen diferents models no estereotipats, capaços de realitzar qualsevol rol i gesta. Obrim la imaginació per a crear altres mons diferents i més igualitaris.

Proposem materials de joc amb elements senzills i fugint dels dissenys sexistes, perquè considerem que el joc és una eina per a desenvolupar habilitats i destreses, i quantes més es puguen adquirir, millor. Oferim espais de reflexió amb l’equip educatiu i amb les famílies per a observar, analitzar, detectar i identificar aquells elements que hem de transformar. La nostra escola és una escola oberta que estableix vincles amb altres entitats relacionades amb la igualtat de gènere. Per això, participem i també proposem activitats per a visibilitzar els avanços en igualtat.

Nostre projecte educatiu pretén oferir experiències atractives, motivadores i innovadores per a optimitzar la curiositat, la motivació i perquè considerem que l’educació és tradició però, també suposa realitzar canvis constants en tots els seus àmbits. És per això que pretenem trencar amb els rols més convencionals i no assignar prèviament què deu o no fer un xiquet i una xiqueta, sinó que siguen ells i elles els qui decidisquen lliurement sobre la diversitat de possibilitats que se’ls presenten diàriament.

Amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere, diumenge passat 25 de novembre, l’Escola Infantil Municipal de Chiva juntament amb l’Ajuntament, ha volgut fer visible el seu Pla d’Igualtat a l’escola a través d’aquest vídeo, on es reflecteix l’Educació en valors que es transmet dia a dia des de la infància.

Els xiquets i xiquetes de les aules de 2-3 anys van col·laborar en aquesta proposta realitzada, partint d’un joc simbòlic que reflecteix la coeducació; duta a terme sense que es marquen estereotips que puguen condicionar la llibertat d’elecció, de manera que els joguets no són ni de xiquet ni de xiqueta, són simplement joguets.

No entenem l’educació sense coeducació, perquè així s’aprén les relacions socials en cooperació, en contrapartida a la competitivitat; es genera una cultura de la pau que resol els conflictes sense enfrontaments, que respecta la diversitat i que valora la igualtat d’oportunitats.

No hi ha comentaris

Deja una respuesta